Ceník placených služeb a poplatků knihovny 

Registrace čtenářů (1 rok):

 
Dospělí čtenáři     80 Kč
Důchodci, studenti     60 Kč
Děti do 15ti let 40 Kč
Prázdninový poplatek pro turisty 40 Kč

Upomínky - dospělí

 
1. upomínka - neposílá se 10 Kč
2. upomínka     30 Kč
3. upomínka 50 Kč
Upomínací dopis 60 Kč

Upomínky - děti

 
1. upomínka - neposílá se 10 Kč
2. upomínka 25 Kč
3. upomínka 40 Kč
Upomínací dopis     60 Kč
MVS (meziknihovní výpůjční služba)

70 Kč + 5 Kč/1 kniha + další dopravné,

pokud jej vyžaduje zasílající knihovna

Poškození čárového kódu 30 Kč
Vystavení nového průkazu 25 Kč
Výpůjčka na OP (max. 3 knihy) 30 Kč
Upozornění rezervace 15 Kč

Tisk, kopírování

 
1 strana A4 černobíle 3 Kč
1 strana A4 černobíle - oboustranně 5 Kč
1 strana A4 barevně 7 Kč
1 strana A4 barevně - oboustranně 12 Kč
1 strana A3 černobíle 5 Kč
1 strana A3 černobíle - oboustranně 8 Kč
1 strana A3 barevně 13 Kč
1 strana A3 barevně - oboustranně 24 Kč
Laminování A4         10 Kč
Laminování A3 15 Kč

 

Dodatek

Poškození knih a časopisů za smluvní ceny:

Při poškození, zničení nebo ztrátě je čtenář povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. O způsobu náhrady škody rozhoduje vedoucí knihovny:

  • při menším poškození je požadována cena opravy poškozené části, případně převazby
  • při větším poškození, zničení nebo ztrátě knihy dodání téhož tituly, stejného vydání a vazby

Není-li to možné:

  • dodání kopie ve stejné vazbě
  • dodání jiné knihy nejméně stejné ceny
  • finanční náhrada ve výši původní ceny knihy

Při zničení nebo vícesvazkového díla je knihovna oprávněna žádat náhradu celého díla.

Při zničení nebo ztrátě časopisu:

  • dodání stejného čísla časopisu
  • finanční náhrada ve výši současné ceny časopisu

V případech zničení nebo ztráty knihy či časopisu se dále vybírá:

  • náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu 30 Kč
  • cena vazby dokumentu 40 Kč
  • zhotovení nového čárového kódu 50 Kč