Místní knihovna Nedašova Lhota byla založena v roce 1950, je umístěna v budově mateřské školy v Nedašově Lhotě, k 31. 12. 2019 knihovní fond obsahoval celkem 2080 svazků (krásná literatura 1858 a naučná literatura 222 svazků), knihovnu navštěvuje 31 registrovaných čtenářů, z toho 18 do 15 let, pro uživatele jsou zde k dispozici 2 PC stanice veřejného internetu a wifi připojení. Knihovna obdrží 2x ročně výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Půjčovní doba: pondělí 12.00 - 15.00, čtvrtek 16.00 - 18.00

Knihovnice: Jana Trochtová

e-mail: knihovnaNed.Lhota@seznam.cz

Nedašova Lhota 84, 763 32 Nedašov

www.knihovnanedasovalhota.webnode.cz/