Místní knihovna v Návojné byla založena v roce 1956, je umístěna v 1. patře budovy obecního úřadu v Návojné, k 31. 12. 2019 knihovní fond obsahoval celkem 2557 svazků (krásná literatura 2247 a naučná literatura 310 svazků) a pro uživatele je k dispozici 1 PC stanice veřejného internetu (přístupné i v úředních hodinách obecního úřadu), knihovnu navštěvuje 77 registrovaných čtenářů, z toho 33 do 15 let. Knihovna obdrží 2x ročně výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Půjčovní doba: středa 14.30 - 16.30, sobota 13.00 - 16.00

Knihovnice: Petra Fojtíková

e-mail: knihovna.navojna@seznam.cz

Návojná 101, 763 32 Nedašov

www.knihovnanavojna.webnode.cz/