Součást Městské knihovny v Brumově-Bylnici tvoří 1 neprofesionální pobočka v místní části Sidonie, pro kterou knihovna zajišťuje nákup nových knih, jejich zpracování a metodickou spolupráci. Jednou ročně obdrží pobočka výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.