Milena Fucimanová, spisovatelka, překladatelka a lingvistka

* 28. února 1944 Praha  www.milenafucimanova.wz.cz

V osmi letech se po smrti matky a novém sňatku otce přestěhovala se sestrou z Prahy k prarodičům do Brumova, kde také navštěvovala osmiletku. Po maturitě na jedenáctiletce ve Valašských Kloboukách pokračovala ve studiu na filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita), obor český a ruský jazyk. Po ukončení studia se vrátila do Brumova a začala učit na gymnáziu ve Valašských Kloboukách, kde působila 27 let. V roce 1991 se přestěhovala do Brna, kde vyučovala 9  let na Biskupském gymnáziu. V roce 1965 založila studentské divadlo poezie (později hudby a poezie) Agadir. Je členkou Obce spisovatelů a překládá z ruštiny, polštiny a němčiny.

Dílo:

Poezie:
 • Klíčení (kolektiv autorů) (1985)
 • Ábelovy děti (1989)
 • Tma - mléko do propasti vydojené (1994)
 • Stařeček kamelot (2002)
 • Co si myslí andělíček (2004)
 • Vzkazuju po chlebu (2004)
 • Devla, Devla! (kolektiv autorů) (2008)
 • Houslistka (2012)
Próza:
 • Akord dim (1998)
 • Obraziště (2000)
 • Tančila jsem v synagoze (2005)
 • Achnum (2005)
 • Denní menu (2009)
 • Hrnčířovy ženy (2011)
 • Klenba chleba (2013)
 • Cesty (2015)
Učebnice:
 • Já, troufalá
 • Příprava k přijímacím zkouškám z jazyka českého
 • Dobrodružná výprava za velkými písmeny
 • Literatura pro 3. a 4. ročník střední školy
 • Sloh
 • Testy z jazyka českého, příprava k maturitě
 • Řeč a sdělení
 • Jak správně psát velká počáteční písmena v češtině