Matylda Synková, společenská pracovnice a publicistka

* 9. března 1906 Brumov,  + 12. ledna 1949 Praha

Narodila se v rodině úředníka skláren a již v 19 letech vstoupila do politického života.  V roce 1928 jako úřednice ve sklárnách továrníka Schreibra ve Svaté Sidonii (dnes Sidonie) organizovala stávku sklářů, byla však propuštěna a vystěhována z bytu. Poté přesídlila do Prahy, kde se jí dostalo příležitosti plně rozvinout své organizační schopnosti ve funkcionářské práci v řadách KSČ a také v odborech. V roce 1934 se provdala za poslance KSČ Otu Synka, s nímž politicky spolupracovala. Její manžel byl v době heydrichiády 29. 9.1942 popraven gestapem, ona sama byla během druhé světové války pronásledována a později vězněna v koncentračním táboře Ravensbrück. Po návratu do vlasti se s novou chutí zapojila do denní politické práce ve stranickém aparátě v Praze, její práce byla na čas přerušena pobytem v sanatorním léčení, kdy se dostavily následky pobytu v koncentračním táboře. V letech 1946 - 1948 byla poslankyní Národního shromáždění, kde pracovala jako členka sociálně politického a zdravotního výboru. Věnovala se pokrokovém ženskému hnutí u nás i v Evropě, jako delegátka ČSR se zúčastňovala sjezdů a konferencí pokrokového ženského hnutí také v Belgii, v Itálii a ve Francii a publikovala na toto téma desítky závažných pojednání. 1.července 1949 byla jmenována zástupkyní ministra ochrany práce a sociální péče, jejím přičiněním byl přijat zákon na ochranu matek, měla také nemalou zásluhu na vybudování československého závodu na výrobu penicilinu. Její práci však přerušila náhlá smrt. V roce 1955 bylo pojmenováno náměstí města jejím jménem a v roce 1956 byla odhalena pamětní deska na jejím rodném domě.