Lubomír Tomek, spisovatel, literární historik a novinář

* 13. července1926 Bylnice, + 6. 9. 2006

Vlastním jménem Lubomír Vaculík, od roku 1979 publikuje pouze pod pseudonymem Tomek. Dětství prožil v Bohuslavicích nad Vláří a Slavičíně, kde také navštěvoval obecnou školu, v roce 1945 maturoval na klasickém gymnáziu v Hradci Králové. Rok studoval na právnické fakultě v Praze, poté přešel na novinářskou fakultu Vysoké školy politické a sociální v Praze. V letech 1949 - 1951 vykonával vojenskou službu (spoluredigoval útvarový časopis Plamen), po jejím skončení pracoval až do roku 1956 jako redaktor závodního časopisu Budujeme a  závodního rozhlasu ve Valašských strojírnách ve Slavičíně. V letech 1956 - 1960 byl redaktorem krajského stranického listu v Gottwaldově (Zlíně) Naše pravda, v letech 1960 - 1969 pak působil jako redaktor kulturní rubriky Rudého práva v Praze. Od roku 1970 až do roku 1987 do svého odchodu do důchodu byl pracovníkem literárního archívu Památníku národního písemnictví v Praze a redaktorem jeho odborných publikací. V letech 1975 - 1988 působil také jako redaktor literárně historického sborníku Literární archív. Je členem Obce spisovatelů, žije v Praze.Od roku 1947 publikoval v časopisech Nový život, Náš týden, Sobota, Ahoj, Svobodné slovo, Tvorba, Host, Naše pravda, Dikobraz, Květy, Rudé právo, Co vás zajímá, Literární noviny, Kultura, Sluníčko, Zlatý máj, Práce, Svět práce, Rodina a škola, Učitelské noviny a další. Napsal také řadu rozhlasových her, literárních pásem a výstavních libret.

Dílo:

 • Vyznání lásky (1959)
 • Za někým zůstane otevřeno (1960)
 • Neukolébavky (1963)
 • Město pro mraky (1966)
 • Kůži na buben (1979)
 • Psí knížka (1979)
 • Za slova tiše nahlédni (1980)
 • Variace na horké lásky (1981)
 • Depeše z konce tisíciletí (1981)
 • Knížky na houby (1982)
 • Čí ruku do ohně (1984)
 • Kdo přichází oknem (1984)
 • Mary Peson ve spárech podsvětí (1985) spoluautor
 • Tajemství krásné písemnosti (1985)
 • Sisyfos v půli kopce (1987)
 • Kříž Jidášův (1988)
 • Od Pijávy ku Praze aneb Smrt imperialistům (1992)