Jan Jiří Ignác Středovský, spisovatel, historik a panslavista

* 16. dubna 1679 Brumov, + 18. srpna1713 Pavlovice u Přerova

Narodil se na hradě Brumov, kde byl jeho otec Melichar obročím a později správcem brumovského panství. Již v necelých deseti letech osiřel, zůstal mu však ještě strýc z otcovy strany. Otec, děd i praděd byli písmáci. Po absolvování české obecné školy v Brumově nastoupil na jezuitské gymnázium v Uherském Hradišti. Snad církevní prostředí gymnázia a brzká smrt otce přispěly k tomu, že se rozhodl pro kněžskou dráhu. Po absolvování gymnázia pak studoval dva roky filozofii ve Vídni a další čtyři roky bohosloví v Olomouci, kde byl 10.6.1702 vysvěcen na kněze. Nejdříve působil jako zámecký kaplan u svého příznivce hraběte Jiřího Frydricha z Oppersdorfu v Dřevohosticích, ale už v lednu 1703 byl jmenován knězem v Pavlovicích u Přerova, kde působil až do své předčasné smrti a je zde také pochován.Už v mládí prý projevoval výrazné spisovatelské nadání a sklony k historii, otec ho vychoval ve slovanském duchu a prostředí jezuitského gymnázia také přispělo k jeho nadšení pro českou historii a myšlenky slovanské vzájemnosti, stává se z něj proto pilný spisovatel a plodný badatel na poli moravských dějin a často byl proto nazýván "moravským Liviem". Sbíral také staré kroniky, zápisy, listiny a rukopisy. Jeho spisy však nemají velkou vědeckou hodnotu, neboť neváhal pomíchat historická fakta s nepodloženými myšlenkami. Jeho dvě největší díla, jedenáctidílná Apographa Moraviae sive Copiae variarum litterarum (Opisy rozličných moravských listin) a pětidílná Caementa historica sive Apparatus pro conficiendis universalibus Moraviae chronicis (Historické stavebniny neboli nástroje k napsání celkových moravských dějin), se však dochovala pouze v rukopisech, které jsou uchovány v bývalé arcibiskupské knihovně v Kroměříži. Dílo Rubinus Moraviae bylo původně dílem holešovského faráře Ondřeje Eustacha Schwarz, kterému ho cenzura nedovolila vydat, Středovský tedy dílo přepracoval a vydal pod svým jménem. V roce 1992 byla na farním úřadě v Brumově odhalena pamětní deska s jeho bustou, jeho jméno nese také jedna z ulic města.

Dílo:

  • Medicus domesticus  (Domácí lékař) (1701)
  • Mercurius Moraviae memorabilium (Hlasatel moravských památností) (1705)
  • Sacra Moraviae historia sive vita Sanctorum Cyrilli et Methudii genere civium Romanarum    (Posvátné dějiny Moravy neboli Život sv. Cyrila a Metoděje) (1710)
  • Rubinus Moraviae (Moravský rubín) (1712)