Čeněk Kramoliš, spisovatel, pedagog a vlastivědný pracovník

 * 7. prosince1862 Rožnov pod Radhoštěm, + 16. června 1949 Brno

Narodil se v rodině řezníka Jana Kramoliše, obecnou školu vychodil v Rožnově pod Radhoštěm, poté vystudoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a v letech 1878 - 1882 učitelský ústav v Příboře. Od roku 1882 do roku 1886 působil jako učitel v Krásensku, pak v letech 1886 - 1889 v Marefích u Bučovic, od roku 1889 do roku 1895 jako nadučitel v Kloboučkách u Bučovic. V roce 1905 se stal odborným učitelem na měšťanské škole ve Vyškově a v roce 1908 přešel do Hranic na Moravě, kde působil ve funkci okresního školního inspektora a  od roku 1911 současně také jako ředitel dívčí měšťanské školy, tuto funkci zastával až do svého odchodu na odpočinek. V roce 1935 se pro svůj zhoršující zdravotní stav přestěhoval ke své dceři Miladě do Brna, kde také zpracovává své bohaté záznamy a studijní zkušenosti. Na jeho sběratelskou a kronikářskou činnost měl velký vliv jeho předek Josef Lucian Ondřej Kramoliš, slavný rožnovský kronikář a sběratel lidových pohádek.  V roce 1938 při poslechu zpráv o mnichovské kapitulaci částečně ohluchl a oslepl, ale ani tento handicap ho neodradil od jeho práce. Redigoval několik regionálních almanachů, např. Almanach Valašského roku a napsal řadu odborných studií vlastivědných a národopisných, které publikoval časopisech Historické rozhledy, Selský archiv, Selské listy, Šťastný obzor, Náš domov, Neděle, Niva, Obzor a další. V roce 1946 se spolu s Františkem Moravčíkem a Vlastou Fialovou zasloužil o založení Valašského krúžku v Brně. Jeho romány Strážcové hor, Rychtář Šoman a Hraničářští hrdinové se odehrávají v okolí Valašských Klobouk, Brumovska a Slavičínska. Je pohřben v Rožnově pod Radhoštěm a jeho jméno nese jedna z ulic města.

Dílo:

 • Bratři Doliňáci (1894)
 • Sbírka předpisů, rad a poučení (1895)
 • Tři valašské povídky (1897)
 • Obrázky z Valašska (1898)
 • Bučovský okres (1900)
 • Sbírka přísloví a pořekadel (1900)
 • Z potulného života (1900)
 • Sbírka přísloví, pořekadel a hospodářských průpovědí (1900)
 • Povídky o hoře Svatoklimentské (1901)
 • Z našeho venkova (1903)
 • Z manželského ráje (1903)
 • Vyzráli na pána a jiné povídky (1904)
 • Strážcové hor (1905)
 • Rožnovský okres (1907)
 • Drobty z Valašska (1908)
 • Příručka pro učitele místní a c.k. okresní školní rady (1911)
 • Ve stínu bitvy u Slavkova (1911)
 • Z kroniky města Rožnova pod Radhoštěm (1920)
 • Ze zašlých dob na Valašsku (1920)
 • Čtyři páni (1926)
 • Moravská babička (1926)
 • Válečné vzpomínky školního inspektora (1927)
 • Almanach krajinské výstavy v Hranicích (1927)
 • Písničkář Jurka (1927)
 • Laskavec a rváč (1927)
 • Židovka Hilda (1927)
 • Gardisté (1927)
 • Šli bez župice (1928)
 • Zábabonky (1929)
 • Valašská vojna (1929)
 • Na tvrdé roli (1930)
 • Za bouře a blesků (1931)
 • Utrpení Páně a naše doba (1932)
 • Vězením a vyhnanstvím (1932)
 • Život na horách (1932)  
 • Bratři Doliňáci a poustevníci u Hranic (1934)
 • Soumrak (1934)
 • Mládí v horách a stráních (1934)
 • Rychtář Šoman (1935)
 • Na Klimentku (1935)
 • Oživení mrtvých (1936)
 • Za cizí hříchy (1936)
 • Hraničářští hrdinové (1937)
 • Panno Maria (1939)
 • Javornické hody (1944)
 • Za přelomu (1945)
 • Dvě královny vdovy (1946)
 • Dva dějepisné čtyřlístky (1947)
 • Z pěti století (1947)
 • Vzpomínky z učitelského a spisovatelského života (1948)