Historie knihovny

1869

založení čtenářského spolku Sušil, po čtenářském spolku byla v Brumově a v Bylnici uvedena do provozu veřejná obecní knihovna, která byla později přejmenována na místní lidovou knihovnu

1967

založení městské knihovny s pobočkou v brumovské a bylnické části města

1969  

městská knihovna působí jako knihovnické středisko

1970

knihovna působí v rámci okresního systému veřejných knihoven, současně došlo ke sloučení závodních a lidových knihoven do jednotné sítě a přestěhování do nové budovy závodního klubu

1993

zahájena automatizace knihovny

1994

zrušení pobočky v brumovské a bylnické části města

1999

zahájení AVS (automatizovaný výpůjční systém)

2001

přechod na KP-systém (integrovaný automatizovaný knihovnický systém)

2002

zrušen okresní systém veřejných knihoven, městská knihovna s pobočkami Sidonie a Sv. Štěpán přesla pod nového zřizovatele Město Brumov-Bylnice a místní knihovny Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota přechází pod jednotlivé obecní úřady

2003

spuštění webových stránek knihovny

2006

přechod na  knihovnický systém KpWin SQL

2007

knihovna rozšířena o prostory výstavního sálku - studovna

2008

půjčovní doba rozšířena o 2 hodiny  v sudou sobotu    

2009

na webových stránkách zpřístupněn on-line katalog    

2012

spuštění nových webových stránek knihovny

2016

revize knihovního fondu

2017

zrušení pobočky ve Svatém Štěpáně

2020

od 1. července spadá knihovna pod Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu Městského úřadu Brumov-Bylnice