Místní knihovna v Návojné byla založena v roce 1956, je umístěna v 1. patře budovy obecního úřadu v Návojné, k 31. 12. 2016 knihovní fond obsahoval celkem 3115 svazků (krásná literatura 2637 a naučná literatura 478 svazků) a pro uživatele jsou k dispozici 2 PC stanice veřejného internetu (přístupné i v úředních hodinách obecního úřadu). Knihovna obdrží 2x ročně výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Půjčovní doba: středa 14.30 - 16.30, sobota 13.00 - 16.00

Knihovnice: Petra Fojtíková

e-mail: knihovna.navojna@seznam.cz

Návojná 101, 763 32 Nedašov

www.knihovnanavojna.webnode.cz/